Wet- en regelgeving bij ziekte en handicap

Veel revalidanten zijn onzeker over de toekomst m.b.t. arbeid en scholing. Als behandelaar is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de (veranderde) wetgeving. Belangstellende therapeuten en artsen worden uitgenodigd voor een scholing over relevante wetgeving. Peter Langedijk van Blik op Werk zal de scholing geven. Om tijdens de scholing antwoord te kunnen geven op specifieke vragen het verzoek deze vooraf te mailen. Aanmelding en vragen kun je mailen naar: arbeidsrevalidatie@reade.nl
Datum:
Dinsdag 20 januari 2015
Doelgroep:
Behandelaars
Locatie:
Groepsruimte arbeidsrevalidatie Overtoom
Kosten:
Geen

DINSDAG 20 JANUARI 2015

groepsruimte arbeidsrevalidatie Overtoom

8.30 –   9.00        wet verbetering poortwachter (basis)

9.00 – 10.30        wet verbetering poortwachter (verdieping), participatiewet en wet werk en zekerheid

Wet verbetering poortwachter; beschrijft het proces tijdens ziekte, re-integratie en de  loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

Participatiewet; Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De Participatiewet gaat in op 1 januari 2015.

Wet Werk en Zekerheid; Met de wet werk en zekerheid wil de overheid de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid structureel verbeteren. Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten en vanaf 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers.