Behandelcommunicatie Reade (BCR) - vervolgtraining

Heeft uw multidisciplinaire team de basiscursus gevolgd? Vervaagt het werken met de nieuwe methodiek? Dreigt het team terug te vallen in oude gewoontes? Is er gebrek aan motivatie om met de nieuwe methodiek te werken? Is er te weinig kennis omdat er bijv. veel nieuwe teamleden zijn? Dan helpt de scholing Methodiek Behandelcommunicatie Vervolgtraining u verder.
Datum:
Gedurende het hele jaar
Doelgroep:
Voor professionals in de zorg, die structureel in teamverband behandelplannen opstellen en uitvoeren en werken volgens de Behandelcommunicatie Reade
Locatie:
In overleg
Kosten:
Onder andere afhankelijk van uw (specifieke) wensen, het aantal deelnemers en de plaats van de scholing
Resultaat van de training
Uw team realiseert de meerwaarde van de methodiek en is gemotiveerd deze zo te gebruiken. De methodiek is sterker geborgd in de werkwijze.

Programma
  • Opfrissen theorie en waar nodig met oefenen
  • Theorie bij gedragsverandering met oefenen

Studiewijze
Uw team stelt problemen, wensen en verwachtingen met elkaar vast ter verbetering. Voorafgaand aan de training vindt er een observatie plaats. U krijgt directe feedback van de trainer. Er wordt veel aandacht besteed aan het nut van de methodiek en de achterliggende processen die zich afspelen bij samenwerken en de verleidingen die er zijn voor de professional om zijn professionele distantie te verliezen. Er wordt er aandacht besteed aan theorie van de methodiek indien nodig. Heeft uw team de gehele training gevolgd, dan ontvangt u het Behandelcommunicatie Reade Vervolg certificaat. Deze training biedt de Reade Academy ook in-company aan.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cees van Dijk, telefoonnummer 020 607 1607 of e-mail Cees.v.dijk@reade.nl