Behandelcommunicatie Reade (BCR) - basistraining

Kost het uw multidisciplinaire team veel tijd en moeite om een geïntegreerd behandelplan op te stellen met consensus tussen alle betrokkenen over doel, plan en strategie? Heeft uw team niet duidelijk voor ogen wat en hoe het wil rapporteren? Zijn de rapportages te willekeurig en/of ad hoc? Heeft uw team het gevoel dat het samenwerken en communiceren tussen de professionals en de cliënt en de professionals onderling beter kan? Dan helpt de scholing Behandelcommunicatie Reade Basistraining u verder.
Datum:
Gedurende het hele jaar
Doelgroep:
Professionals in de zorg die structureel in teamverband behandelplannen opstellen en uitvoeren
Locatie:
In overleg
Kosten:
Onder andere afhankelijk van uw (specifieke) wensen, het aantal deelnemers en de plaats van de scholing
Resultaat van de scholing
 • Uw team heeft een vaste structuur voor teamcommunicatie. Rapporteren en vergaderen sluiten aan bij de visie van uw organisatie.
 • Uw team maakt heldere behandelplannen waarin het team zijn deskundigheid, en de cliënt zijn vraag, herkent.
 • Uw team ervaart tijdens het vergaderen meer samenwerken dan ‘onderlinge strijd’.
 • Uw team kan in minder tijd en op basis van consensus behandelplannen opstellen, uitvoeren en evalueren.

Programma

Theorie op maat
 • De methodiek wordt ontwikkeld in relatie tot de visie van de organisatie
 • Het team ontdekt de samenhang tussen het eigen handelen en de visie van de organisatie

Methodiek
 • Het team wordt getraind om gebruik te maken van een samenhangend geheel van stappen en richtlijnen voor team- en cliëntcommunicatie.

Rapporteren en vergaderen
Alle onderdelen zijn interactief en worden middels oefeningen eigen gemaakt door het team.

 
Studiewijze
 • Er wordt gewerkt met casuïstiek van het team
 • Tijdens de training gaat het team actief aan de slag met diverse opdrachten, waarin verschillende onderdelen aan bod komen en het team in staat gesteld wordt de nieuwe methodiek uit te proberen.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan de samenhang van de verschillende onderdelen van het rapportagemodel en geoefend met vergaderen hierover volgens een vaste agenda.
Heeft u de gehele training gevolgd, dan ontvangt u het Behandelcommunicatie Basis certificaat. Deze training biedt de Reade Academy ook in-company aan.
 

Procedure
 • Er vindt een persoonlijke (mondeling) intake plaats. U neemt zelf casussen mee uit uw praktijk en krijgt hierop directe feedback over de structuur van het formulier en een voorstel ter verbetering.
 • Uw team stelt problemen, wensen en verwachtingen met elkaar vast ter verbetering.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cees van Dijk, telefoonnummer 020 607 1607 of e-mail Cees.v.dijk@reade.nl