Symposia Pijn & Arbeid

Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft chronische pijn: pijn die langer bestaat dan 3 maanden. In een stad als Amsterdam, met 780.000 inwoners, zijn dat zo’n 156.000 personen. Elk jaar melden zich daarvan ongeveer 1.000 bij Reade. Chronische pijn heeft negatieve invloed op het fysieke, emotionele en sociale functioneren en kwaliteit van leven. Een deel van de mensen met chronische pijn kan niet of minder goed functioneren in werk. Het onderwerp Pijn en Arbeid is hierdoor een zeer relevant onderwerp van aandacht. Reden genoeg om een tweeluik te organiseren door CAGA Reade in samen­werking met het cluster Pijn en Gedrag. Chronisch pijn op de werkvloer… gaat dat wel goed? Ben en blijf je duurzaam inzetbaar met pijn? Is vitaliteit en pijn een lastige combinatie? Wie werkt er wel door met pijn en wie werkt er niet door met pijn en hoe dan? Wat zijn de nieuwste inzichten ten aanzien van pijn en het brein? En… hoe pak je het dan aan in de spreekkamer… In de opbouw van de beide symposia komen deze vragen aan bod en wordt er getracht een antwoord te geven op deze vragen. Veel theorie vanuit de wetenschappelijke praktijk met interessante sprekers als prof. dr. Michiel Reneman en prof. dr. Karlein Schreurs en daarnaast de praktische invulling in de spreekkamer door dr. Joke Vollebregt en drs. Annemarieke Fleming. Met andere woorden cijfers en onderzoek tijdens de eerste symposium­avond inclusief prikkelende stellingen en discussie en een theoretische en pragmatische insteek tijdens de tweede symposium avond. Een compleet geheel.
Datum:
Donderdag 17 oktober 2013
Doelgroep:
Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, revalidatieartsen, (arbo)professionals, medewerkers Reade
Locatie:
Reade, Dr. Jan van Breemenstraat
Kosten:
€220 / €200 / €150 / €75 / €50
> Meer informatie