Reade Academy Aanbod

Copen met Coping

Zorgprofessionals worden dagelijks met menselijk leed geconfronteerd. Zij staan dicht bij de cliënten, en dat kan aangrijpend zijn. De beroepsattitude vraagt een uitgebalanceerde verhouding tussen professionele betrokkenheid en distantie. Dit vereist terughoudendheid van de eigen reactie, zodat ruimte ontstaat om te kiezen welk handelen in de gegeven situatie het beste is. In de praktijk lukt het professionals niet altijd om deze bedachtzaamheid op te brengen. Bijvoorbeeld doordat machteloosheid van de cliënt overslaat op de professional. Dan kunnen de eigen emoties op de voorgrond raken. Dergelijke reacties zijn heel normaal en juist daarom moeten professionals bewust blijven reflecteren op hun eigen ‘coping met coping’.
Datum:
Gedurende het hele jaar
Doelgroep:
Professionals in de zorg
Locatie:
In overleg
Kosten:
Afhankelijk van het aantal deelnemers
Doelstellingen van de training
  • Professionals worden zich bewust van het belang om vanuit hun basishouding te blijven handelen.
    Professionals zien mogelijkheden om tijdens lastige situaties in contact te blijven met de cliënt en met zichzelf, zodat ze adequate keuzes kunnen maken.
    Professionals oefenen met de aangereikte handvatten om professioneel te blijven handelen in lastige situaties.
Inschrijven
De training is bestemd voor zorgprofessionals en worden gegeven door Dr. Margaretha van Eeden, gedragskundige bij Reade. Margaretha heeft ook een boek geschreven over hoe om te gaan met coping bij verliesverwerking.