Reade Academy Aanbod

VTS training beginners 2015

Reade Academy heeft het voornemen om in het voorjaar en najaar van 2015 weer de driedaagse beginners en avanced training VTS te organiseren. De trainingen in het voorjaar vinden op 7,8 en 9 maart plaats. Wilt u t.z.t geïnformeerd worden over de data en prijs van de training? Stuur dan uw emailadres naar VTS@reade.nl . U wordt dan op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Spreektaal tijdens de cursus: Nederlands.
Datum:
Zaterdag 7 maart 2015 t/m Maandag 9 maart 2015
Doelgroep:
Leraren, museummedewerkers, psychologen, therapeuten, artsen, medisch studenten
Locatie:
Overtoom 283 1054 HW Amsterdam
Kosten:
750 euro

Achtergrondinformatie
VTS is een programma waarin kunst onderdeel is van de behandeling. Reade is de eerste zorginstelling in Nederland die dit programma toepast bij de behandeling van patiënten met Niet-aangeboren hersenletsel.

VTS is ontwikkeld in Amerika. Een groep deelnemers kijkt naar kunstobjecten, waarbij een open discussie op gang wordt gebracht onder leiding van een gespreksleider. De vragen die hij stelt, stimuleert actieve deelname en leert de deelnemers nauwkeurig te observeren, te formuleren en te onderbouwen wat ze zien. Deelnemers worden hierdoor uitgedaagd om hun kritisch, analytisch denken direct op de praktijk toe te passen. Het VTS programma werd oorspronkelijk opgezet om het esthetisch begrip te ontwikkelen bij mensen die weinig ervaring hebben met “het kijken” naar kunst. Zo werd het programma in het kader van museumeducatie aangeboden bij beroemde musea zoals het MOMA in New York.

In Amerika maakt VTS inmiddels op veel basisscholen deel uit van het reguliere onderwijsprogramma. Kinderen die meededen maakten inderdaad een esthetische groei door. Zij gingen de geleerde denkstrategieën en verbeterd kritisch- analytisch denken ook toepassen in andere vakken op school. Zo presteerden zij bijvoorbeeld beter op testen voor begrijpend lezen.

Het unieke van dit programma is dat iedereen, ongeacht intelligentie en (culturele) achtergrond, kan deelnemen omdat er wordt gewerkt met kunst. Kunst vereist immers geen achtergrondkennis, is toegankelijk en tijdloos. Ook interpreteert ieder persoon kunst op een andere manier waardoor er geen foute antwoorden bestaan.

Sinds gebleken is dat VTS bijdraagt aan het verbeteren van het waarnemen en kritisch-analytisch denken, wordt de methode ook in andere gebieden toegepast. Zo blijkt bijvoorbeeld dat medisch studenten die deelnamen aan het programma nauwkeuriger diagnoses konden stellen bij patiënten. Reade past VTS toe bij de behandeling van patiënten met Niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Een eerste studie hiernaar heeft positieve resultaten opgeleverd.

 Linkedin Visual Thinking Strategies Nederland
Artikel VTS voor artsen en patiënten